o kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Najuch powstała w 2016 roku i od tego czasu świadczy usługi pomocy prawnej zarówno na rzecz Klientów biznesowych jak i Klientów indywidualnych. 

 

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa umów, spraw odszkodowawczych oraz zagadnień związanych ze służebnością przesyłu), prawa energetycznego, prawa upadłościowego, prawa i postępowania administracyjnego oraz windykacji należności.

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Najuch: 

  • Zapewnia reprezentację przed sądami oraz innymi instytucjami i organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych,
  • Gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej radcy prawnego, staranność i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów prawnych, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz dbałość o jak największą skuteczność podjętych działań,
  • Świadczy usługi prawne na terenie województwa śląskiego oraz w zależności od potrzeb Klientów na terenie innych regionów Polski.

 

Kancelaria świadczy usługi według wyboru Klienta: w siedzibie Kancelarii, u Klienta, jak i szanując czas naszych Klientów drogą elektroniczną, bez konieczności odbywania bezpośrednich spotkań. 

 

Radca Prawny Marcin Najuch, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2013 - 2015 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, podczas której uzyskał wiedzę merytoryczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2016 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 3718.

 

Doświadczenie zawodowe Radca Prawny Marcin Najuch zdobywał w trakcie współpracy z kancelariami radców prawnych w Katowicach, gdzie prowadził kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych między innymi z branży energetycznej, paliwowej oraz przesyłowej. Radca Prawny Marcin Najuch w latach 2012 - 2016 pełnił również funkcję kierownika biura Syndyka, co zaowocowało doskonałą znajomością zagadnień związanych z prawem upadłościowym, które stanowi jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii. 

 

Radca Prawny Marcin Najuch pełnił ponadto funkcje pełnomocnika procesowego stron przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnym w kilkuset postępowaniach. Radca Prawny Marcin Najuch reprezentuje również Klientów w toku spraw toczących się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również posiada doświadczenie w zakresie ubiegania się stron o uzyskanie odpowiednich koncesji na obrót paliwami ciekłymi, dystrybucję energii, czy też jej wytwarzanie.

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność