wynagrodzenie

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych Klientów oraz chęć dopasowania się do Państwa indywidualnych potrzeb - przygotowaliśmy dla Klientów Kancelarii szeroki wachlarz możliwości rozliczeń za świadczone usługi prawne:

 

Stawka ryczałtowa


Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także dla Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę Kancelarii i potrzeby Klienta.

 

Stawka godzinowa


Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę Kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

 

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe)


W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

 

Succes Fee


Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które w takim systemie rozliczenia jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty). Tak więc Kancelaria bierze na siebie część ryzyka związanego z uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia dla swoich Klientów.

 

Kancelaria stosuje ten model nie tylko w sporach sądowych, ale również między innymi w zakresie:

  • negocjacji kontraktów oraz umów,
  • zakupie nieruchomości,
  • zawarciu układu z wierzycielami.
wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność