prawo i postępowanie cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Zapewniamy fachowe doradztwo przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych Klientów, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonania zawartych umów. Reprezentujemy również naszych Klientów w toku postępowania sądowego przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

 

Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących nieruchomości, z szczególnym uwzględnieniem roszczeń z tytułu umowy najmu i dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, spraw o zasiedzenie oraz spraw dotyczących urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach naszych Klientów jak również będących własnością naszych Klientów. Kancelaria reprezentuje również swoich Klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych. Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują między innymi:

  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
  • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania,
  • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
  • opiniowanie umów zaproponowanych przez kontrahentów Klientów Kancelarii w zakresie oceny ryzyka,
  • windykację roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

 

 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność