prawo ochrony środowiska

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody i świadczy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Kancelaria posiada doświadczenie obejmujące aspekty istotne z punktu widzenia regulacji środowiskowych, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków, jakości gleby, ochrony przed hałasem, czy też ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi takie jak:

  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody,
  • pomoc w planowaniu procesów inwestycyjnych i w ocenie ich wpływu na środowisko,
  • analiza przestrzegania wymogów prawa ochrony środowiska (np. w zakresie emisji pyłów i gazów, czy też gospodarki wodnej),
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących szczegółowych aspektów prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w funkcjonowaniu przedsiębiorców z różnych branż (np. produkcja i dystrybucja środków ochrony roślin, gospodarka odpadami, odprowadzanie ścieków),
  • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
  • uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń, koncesji oraz decyzji środowiskowych,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność