prawo przesyłowe

Posadowienie na nieruchomości urządzenia służącego do przesyłu energii, cieczy, pary, gazu, a nawet umiejscowienie rowu melioracyjnego powoduje prawne konsekwencje zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla właściciela tego urządzenia.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują między innymi:

 

  • pozyskiwanie tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych w oparciu o przepisy prawa cywilnego oraz administracyjnego, 
  • prowadzenie postępowań o ustanowienie służebności przesyłu, 
  • prowadzenie postępowań o zasiedzenie służebności przesyłu, 
  • odpieranie zarzutów przedsiębiorców przesyłowych w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu, 
  • weryfikację prawną nieruchomości pod względem przysługujących właścicielowi roszczeń, 
  • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, 
  • prowadzenie postępowań w zakresie usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność