prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych.

Kancelaria w ramach niniejszej specjalizacji opiniuje oraz sporządza umowy o pracę, przygotowuje umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi. 

 

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracodawcy, jak i pracownika w zakresie spraw takich jak: 

 

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności),
  • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty),
  • spory i sprawy związane z czasem pracy (m.in. zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie),
  • dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy,
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw,
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.

 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność