prawo ochrony konkurencji

Kancelaria świadczy usługi w zakresie związanym ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Ponadto Kancelaria zajmuje się zagadnieniami związanymi z praktykami ograniczającymi konkurencję, w tym: nadużywaniem pozycji dominującej, antykonkurencyjnymi porozumieniami przedsiębiorców, oraz naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

 

W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria świadczy usługi między innymi w zakresie:

 

  • weryfikacji wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców oraz przygotowania wzorców umownych eliminujących klauzule niedozwolone, 
  • uczestnictwa w postępowaniach reklamacyjnych swoich Klientów,
  • reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta,
  • doradztwa w zakresie prawa konsumenckiego, w tym w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność