prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe stanowi jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii co związane jest między innymi z pełnieniem przez Radcę Prawnego Marcin Najuch od 2012 roku funkcji kierownika biura Syndyka. Tym samym doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich lat pozwala na profesjonalne świadczenie przez Radcę Prawnego Marcina Najuch usług pomocy prawnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje w szczególności:

 

  • obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłości konsumenckiej, 
  • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu: przygotowanie propozycji układowych wraz z propozycjami ich finansowania,
  • obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy upadłości, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli,
  • obsługę innych podmiotów związanych z postępowaniem upadłościowym, tj. syndyków oraz nadzorców sądowych.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność