windykacja należności

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie konstruowania umów zabezpieczających interesy finansowe swoich Klientów, jak i w procesie windykacji należności, na etapie przedsądowego oraz sądowego dochodzenia roszczeń.

 

Posiadana przez nas wiedza, ocena ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności, współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie ustalania majątku dłużnika oraz z kancelariami komorniczymi, pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

 

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie:

 

  • przedsądowej windykacji należności, poprzez uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach, weryfikacji majątku i wypłacalności dłużnika oraz sporządzaniu wezwań do zapłaty,
  • prowadzenia postępowań spornych, reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
  • prowadzenia postępowań zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność