prawo umów

Kancelaria posiada bogate doświadczenie związane z konstruowaniem umów cywilnoprawnych.

 

Doradzamy przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych, a w szczególności przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym umów związanych z prawem energetycznym, prawem nieruchomości oraz z budowlanym procesem inwestycyjnym. Kancelaria  świadczy również usługi w zakresie tworzenia wzorców umownych oraz prowadzeniu negocjacji i rokowań mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego.

 

W zakresie niniejszej specjalizacji oferujemy Państwu:

 

  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie wszelkich umów cywilnoprawnych zarówno w obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim,
  • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi (m.in. w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych, zwrot zadatku i wielu innych),
  • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
  • opracowywanie projektów zmian w umowach, a także projektów wypowiedzeń, rozwiązań i odstąpień od zawartych umów.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność