prawo i postępowanie administracyjne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego obejmującą między innymi:

 

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism w toku postępowania administracyjnego oraz sądowo-adminstracyjnego,
  • dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentację procesową przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane, ustawy o Gospodarce nieruchomościami, czy też ustawy Prawo energetyczne. 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność