prawo energetyczne

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym związanym z szeroko rozumianą działalnością energetyczną. Kancelaria jest w stanie zapewnić obsługę podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, przesyłem oraz dystrybucją energii w sektorze elektroenergetycznym, gazowniczym, ciepłowniczym oraz paliw płynnych.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie uzyskiwania koncesji przewidzianych w prawie energetycznym, sporządzania oraz opiniowania umów, przygotowywania informacji prawnych, a także świadczy pomoc w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub innych paliw. Kancelaria reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygającym odwołania od decyzji Prezesa URE.

 

Obecnie Kancelaria w ramach współpracy świadczy usługi prawne na rzecz największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na południu Polski.

 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność